Historie

Václav Horák - významný rodák

Václav Horák Thdr.  děkan a profesor  theologické fakulty KU. Generální  velmistr  řádu  křížovníků s červenou hvězdou. Se narodil  26.4. 1845 v  Chyňavě  č.p. 83, jako čtvrté dítě  Tomáše Horáka a Marie  rozené  Nejedlé z Libečova. Vystudoval...

—————

Nález pokladu z r. 1968

NÁLEZ MINCÍ Z 16. A 17.STOLETÍ V CHYŇAVĚ R. 1968 PhDr.Zdenka Nemeškalová - Jiroudková CSc a PhDr. Lubomír Nemeškal DrSc.   Na jaře roku 1968 v Chyňavě při kopání příkopu pro odpad vody u domu p. F.Jungmanna čp. 190 asi 1m od zdi v hloubce 40cm byl odkryt nález...

—————