Knihy o Chyňavě

V červnu 2014 vydala Obec Chyňava vlastivědný sborník pro obec Chyňavu a okolí  s názvem Naše Chyňava.

Knihu sestavil z příspěvků řady autorů pan  Miroslav Oliverius. Vlastivědný sborník navazuje na dílo paní Marie Fraňkové,chyňavské  rodačky,  a autorky knih  Zprávy a dokumenty  o obci Chyňavě. Zprávy a dokumenty o obci Chyňava II.

Ve sborníku se dočtete mimo jiné o zakládací listině  Chyňavy, kterou pro nás v archivech při své badatelské činnosti  objevila právě zmiňovaná paní Marie  Fraňková, o nálezu mincí v Chyňavě, pozoruhodných  místech a událostech. Kniha je doplněna  spoustou starých, dosud nepublikovaných černobílých fotografií a pohlednic. Barevná příloha ukazuje dnešní Chyňavu a byly v ní využity fotografie z jarní výstavy  Rok na vsi.

 Knihy si můžete zakoupit  na Obecním  úřadě

Naše Chyňava                                  120,-

Zprávy a dokumenty o obci Chyňava      35,-

Zprávy a dokumenty o obci Chyňava II    50,-