Beseda s cestovatelem 6.2.2015

26.12.2014 16:57

 

Sdružení Checomacoco a Obec Chyňava pořádá dne6.2.2015 od 18 hodin v Dělnickém doměsetkání s vnukem legendárního cestovatele, spisovatele,etnografa a botanikaAlberta Vojtěcha Friče.
Pavel Frič a jeho manželka Yvonna budou vyprávět o české spolupráci s jihoamerickými indiány Čamakoko a o životě A.V.Friče a jeho
potomků.

 

 

                

Domorodci-nomádi z Gran Chaka přišli během 20. století omožnost žít svým původním způsobem jako lovci a sběrači – krajina
byla drasticky vykácena a vypálena a odvěká indiánská území změnilifarmáři v pastviny a plantáže. Čamakokové byli nuceni usídlit se nabřehu řeky Paraguaye na určených pozemcích a v několika stálýchvesnicích se učí v nových podmínkách žít jako jiní chudí venkované vodlehlé oblasti. Snaží se najít způsob pravidelného a důstojnéhovýdělku především zemědělskou činností, chybějí jim však základní  finanční prostředky a  zkušenosti. Donedávna zde žila stoletá indiánskádcera legendárního cestovatele.
Díky vytrvalé asistenční činnosti spolku Checomacoco afinanční pomoci drobných českých dárců a krajanského odboruMinisterstva zahraničí indiáni „s českými kořeny“ od roku 2006 chovajíhovězí dobytek, v polopouštní oblasti mají vodu pro napajedla i
zavlažování rodinných políček, mladí lidé získávají s českou podporoutolik potřebné zemědělské vzdělání. Několik absolventů a jejich rodinzaložilo osadu se symbolických názvem Nueva Esperanza (Nová
Naděje).Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na podporu studiítěchto indiánů na zemědělských školách nebo na zastřešení jejichdomů - plechů na střechu.

www.checomacoco . cz     

—————

Zpět