Dětský den 2011

30.07.2011 13:27

 

Milí  spoluobčané,

Dětský den v pohádkovém lese je za námi a tím i naše divadelní sezóna. Chtěla bych za nás všechny poděkovat, že i přes prudký déšť,  (chce se mi říct, že již také tradiční, protože nás smáčí již několikátý rok po sobě ), vás přišel velký počet. Je to pro nás velká pocta, i přesto, že je takové bláznivé počasí, přijdete se svými dětmi a procházka lesem se vám líbí.                                                                         

Dovolte mi touto cestou také poděkovat obecnímu úřadu za finanční příspěvek na dětský den, pan Milan Novák nám umožnil přístup na svůj pozemek a zajistil ohniště a dřevo na opékání buřtů, rodina Kurcova a Žáčkova nám věnovali sladkosti, pan Pavel Pytlík se postaral o pitný režim jak dětí, tak rodičů.  Děkujeme zároveň vám všem, kteří se zúčastňujete našich představení a přispíváte nám dobrovolným vstupným, neboť i tyto peníze jsou použity na ceny a tudíž jste i vy sponzory dětského dne. V neposlednířadě děkujeme všem, kdo nám pomáhají na trase v pohádkovém lese.                                                 

   Dětským dnem jsme opět uzavřeli jednu divadelní sezónu, ale již o prázdninách začneme připravovat jak vánoční představení pro děti, ale i pro dospělé a samozřejmě  tradiční a vámi oblíbený betlem, což usuzujeme z toho, že na něj přichází stále více lidí a od září se ptáte jestli bude, budeme se těšit na vaši velkou účast na všech představeních.          

Takže ještě jednou velké ,, DĚKUJEME ,,

 

                                                                             Za chyňavský divadelní soubor  Jana Kšírová

—————

Zpět