Divadelní rok podruhé

19.04.2015 20:13

Jak již víte, před 110 lety byl v Chyňavě založen předchůdce dnešního ochotnického divadelního souboru. Divadlo má ale v naší obci mnohem delší tradici. V pamětní knize chyňavské školy se dočteme, že: „ V roce 1867 byla řídícím učitelem Václ. Mouchou založena první knihovna pro školní dítky. Začaly se pořádat divadelní představení a výnos se věnoval na zakoupení knih a školních pomůcek. Hrála se představení Budečské jesličky, Betlémští pastýři, Král liliputánský, Na hřbitově a jiné.“ Z dalších zápisů se dozvídáme, že např. v roce 1924 nacvičil pan učitel Novák hru „Tajemný dub“ nebo že v říjnu 1927 bylo sehráno představení „Na statku a v chaloupce“.

     Roku 1884 byla v Chyňavě založena Čtenářská beseda, přejmenovaná roku 1905 na Čtenářsko-hospodářskou besedu. Právě při ní byl ustaven ochotnický divadelní soubor, který od roku 1927 nese název Spolek divadelních ochotníků. Tento soubor přerušil svoji činnost pouze za druhé světové války, po ní začal opět pracovat při Osvětové besedě a pracuje dodnes. Začátkem 20. století nebyl ale v Chyňavě jediný. Od roku 1902 hrály u nás divadlo hned tři další dramatické odbory -  Sokola, Dělnické tělovýchovné jednoty a KSČ.

     Jak vzpomíná chyňavská pamětnice a především divadelní nápověda, paní F.Bártová, po válce zorganizoval dvě představení také Červený kříž. Hrál se Molierův Lakomec, na název druhého představení už si paní Bártová nevzpomíná. (Věděl by někdo z Vás?) V té době mimo jiné hráli Slávek Endršt a jeho žena Zdena (rozená Tiburcová), Tonka Jonášová (maminka paní Pivoňkové z Průhona), Jaroslav Kalista (pokrývač), farář Marcel (civilním jménem Václav Pugner), Vlasta Krejčová (manželka MUDr. Krejčího), Josef Holeček (otec paní Kafkové) nebo třeba František Holeček (tchán Mildy Kroba ze Sobočin), kterému zůstala po jedné roli přezdívka Klofrštain. Dále hrála paní Ortinská, z Libečova docházeli Jaroslav Jonáš a Marie Kšírová. V pozdějších letech se divadlu hodně věnovali Josefa Strialová a její manžel Josef (bydleli v Chyňavě dole po levé straně, směrem k mostu). 

     Bezesporu největší osobností ochotnického divadla v Chyňavě je paní Věra Hrabětová.

O ní a dalších, kteří divadlu „upsali duši“, se dočtete v příštím článku .

                                                                                                                                          Iveta Nejedlá

 

—————

Zpět