Duchové z popelnic

31.08.2014 13:30

EKO odpoledne

Děti si z programu odnášejí znalosti o druzích odpadu a obalových materiálech, dovednost správné separace a odpovědný přístup k této problematice

 

-

dzp_1tr_2_0

Děti  se v úvodu zúčastní scénky, ve které pomohou Hradnímu duchovi a Bílé paní uklidit na hradě odpad po bezohledných turistech. Přemístí se do sběrného dvora, kde se s Duchy z popelnic – strážci různých druhů odpadu naučí správně odpad třídit. Poté se děti seznámí s jednotlivými druhy odpadu pomocí smyslů: v kratší verzi s nebezpečným odpadem pomocí hmatu, s bioodpadem pomocí čichu a s ostatními druhy odpadu pomocí sluchu. V delší verzi si navíc procvičí svůj zrak v souvislosti s tříděním papíru. Kromě toho se dozvědí, jaké obalové materiály používali pravěcí lidé, středověcí obchodníci a současní spotřebitelé. Prostřednictvím skupinové práce poznají životní cyklus jednotlivých obalových materiálů – plastu, papíru, skla a kovů.

—————

Zpět