Pochyňavské svícení a dušičkové pečení 9.10.11- 2012

11.11.2012 07:34


Dušičkové pečení 10.11.2012
je pohodové odpoledne původně určené spíše pro maminky s dětmi a babičky, ale  už podruhé zvítězil v soutěži o nejlepší moučník chlap, což leccos napoví...Kdo chce soutěžit, přinese  celý plech buchty  s receptem. Moučník je označen číslem, nakrájen, vystaven, ochutnán, sněden, případně oceněn. K  tomu nám milé hostesky nosí kafíčko a čajíček. Letos  téma med, vloni jablko, příští rok chystáme dvě disciplíny: volnou a slané pečení. Jen pro představu, vloni bylo 32 excelentích moučníků, letos 24.Z  donesených receptů připraví páťáci v počítačovém kroužku kuchařku, která je k mání o měsíc později na školních vánočních trzích. Letos to byl již 4. ročník a na účast si rozhodně nestěžujeme. Odpoledne nám zpříjemní i  milé prodejní stánky po obvodu našeho kulturáčku, paní z vinotéky se svým sortimentem, včelař, šikovné ,,tvořilky'' s korálky, fimem, keramikou, patchworkem. Děti se snažíme zabavit ve výtvarné dílně, než se dočkají své loutkové pohádky. Letos byla ,,špalíková'' legenda o sv. Václavovi v podání p. Molčíkové z divadla Žebřík, moooc  se nám to líbilo. Organizačně je to koncert  asi 10 velkých holek, kterým padá na účet tato podařená akce.


Pochyňavské svíceni 9.11.2012
 Odhaduji  350 účastníků, nebála bych se říci i víc. Setkání  před hasičárnou, poklábosení než se všichni sejdem, a v doprovodu hasičů projdeme obcí, abychom se zas  sešli před hasiččinou. Terezka Přibylová, která je  herečkou chyňavského ,,ochotnického'' DIVOCHA, nám velmi ,,ochotně''  pověděla jak to bylo s tím sv. Martinem, a když  jsme ho nakonec zavolali, trvalo jen několik prchavých okamžiků než svíčkami ozářenou cestou  zmizel. Zbyli po něm jen  sladké  rohlíky o které se děti mezi sebou podělily.

—————

Zpět