Pochyňavské svícení a dušičkové pečení

29.10.2014 17:12

Pochyňavské svícení se nám  letos  posunulo blíže k adventu.

S dětmi se  sejdeme  v pátek 21.11. 16.30. před  Dělnickým domem.

Svařáček , něco k zakousnutí a rohlíky  budou, a stejně  jako vloni  navštíví nás  Martin  na bílém koni….

Dušičkové pečení  6. ročník bude mít letos vánoční atmosféru

sobota 22.11. od 13 hodin začínáme tématem je vánoční cukroví a já vás prosím  o jeden  druh, jinak by se nám  velmi  špatně hodnotilo.

 Soutěž v pečení: Každý soutěžící donese celý upečený moučník. Odevzdá jej u vchodu spolu s podepsaným receptem. Pod přiděleným číslem bude  nabídnut příchozím k ochutnání. Každý příchozí dostane hlasovací lístek, kterým může  dát hlas nejlepšímu moučníku. Pro vítěze jsou připraveny  hodnotné ceny  na prvních třech místech v obou kategoriích. Recepty budou zveřejněny v kuchařce, která bude k dostání na vánočních trzích ve škole.

Doprovodný program   nikdy  nesmí chybět.Vymysleli jsme si toho na Vás opravdu hodně. Kromě  tradičního jarmarku  nebude chybět ani divadlo pro děti. To začne v 15 hodin  na galerii .

Před časem byla  vyhlášena  anketa  o pojmenování ulic v Chyňavě.

Nápadů se sešlo velmi mnoho je  potřeba vybrat ty  nejlepší názvy.

Proto zveme všechny, kteří mají zájem  hlasovat v této  anketě, aby  si udělali čas a přišli za tímto účelem   právě  22.11. 2014 do Dělnického domu mezi 10-17 hodinou zakřížkovat  z nejvíce se opakujících  nebo nejtrefnějších  názvů.  

Výstava betlémů

Jistě si pamatujete  na  moc pěknou výstavu Z kuchyně našich babiček. Právě v tomto duchu bychom rádi připravili výstavu starých   rodinných betlémů. Jsem  moc  ráda že  se  nám  při té předchozí výstavě nic  neztratilo  a nerozbilo, tak snad  dostaneme důvěru i tentokrát. Pokud jste  ochotni nám  Vás  ,,rodinný klenot‘‘ zapůjčit

 učinňte tak  prostřednictvím paní učitelky Hladké či u mě v Květince  v podvečerních  hodinách.  A to do 21.11., kdy  můžete přinést Betlém do Dělnického domu od 16:30 Betlémy budou  vráceny ihned po skončení dušičkového pečení 22.11  po 17 hodině.    

A aby toho nebylo málo, podvečer bude  mít pokračování v restauraci u Hořických  kde paní Hořická pro zájemce  připraví   pečené kachny a zahraje country kapela  Kamarádi od  stolu. (Kachny  pouze na objednání na tel č. 311 691 155  do  10. 11.)                                           

—————

Zpět