Zpravodaj II/ 2014 dosud nevyšel ....

03.06.2014 06:05

 

termín  spolkové schůzky je stanoven na 24.6. 2014 v 18 hodin.

Zápis ze schůze spolků konané 25. 3. 2014

     Na druhé letošní schůzi spolků starosta p. Kšír podrobně informoval o plynofikaci naší obce.  Komplikace nastaly digitalizací pozemků, provedenou v nedávné době katastrálním úřadem. Obec musí jednat s novými majiteli a ti, kteří sami o přípojku plynu nemají zájem, leckdy nesouhlasí ani s vedením plynovodu přes jejich pozemky k dalším zájemcům. (Kdo by to byl čekal?)Dotace na rozvod plynu dostane obec jen na ty ulice, na nichž bydlí majitelé budoucích přípojek. Že je třeba vést plyn

i ulicemi, kde žádná přípojka nebude, už EU nezajímá, to musí obec uhradit ze svého. (Ani dotace nejsou zadarmo.) Oproti např. ČEZu je RWE zahraniční firma, která nechce pro vedení plynu vykupovat pozemky nebo platit jejich pronájem.  Také hlavní uzávěr plynu, (důvěrně nazývaný hupík), musí být majetkem zájemce o plynovou přípojku.

     S plynovodem to není jednoduché, zato nový vodojem na Kamenné už je zdárně dokončen. Chybí jen zalesnit terén kolem, což si za úkol vzali myslivci. Pokud chcete nahlédnout dovnitř, zúčastněte se Jarního pochodu všech generací, jehož součástí bude prohlídka vodojemu. Naplánován je na 4. května.

          Obecní rada rozdělila pro letošní rok z rozpočtu více než 300 000 korun mezi jednotlivé spolky. Naštěstí to bylo před obecním plesem, kterého se zástupci jednotlivých spolků i obecní radní tak málo zúčastnili. (Pěkně jsme to od starosty schytali).

     V sobotu 5. dubna mezi 10 a 17 hodinou zajděte do Dělnického domu. Na sále bude tradiční velikonoční jarmark a na galerii si můžete prohlédnout výstavu fotografií s názvem Chyňava – rok na vsi. Propojuje všechny obce patřící k Chyňavě a přispěly do ní i děti ze základní školy. Vítězné fotografie Vás překvapí. Budou vyhlášeny v 13.00 hodin.

     14. dubna se bude konat veřejné projednávání změny územního plánu Chyňavy. Koho zajímá budoucnost obce, měl by se zúčastnit. (Pořizovatelem územního plánu je město Beroun, věděli jste to?)

     Okrskové kolo soutěže v požárním sportu bude 10. května. Hasičská Tatra potřebuje generální opravu. Za 3 měsíce a 1,5 mil. korun bude jako nová. Pak nám ji prý ukážou.

     Určitě nepřijdeme o Staročeské máje, budou se konat 17. května. Letos nás také čekají dvoje volby, ty první už 23. a 24. května, kdy budeme volit zástupce do evropského parlamentu.

     Dvě velké akce nás čekají na konci května (a bude to nářez): 31. 5. se bude po dlouhých letech v Chyňavě pořádat okresní kolo v požárním sportu. V bývalých kasárnách se sejde 15 družstev mužů, 16 družstev žen a dorost obou pohlaví. Nenechte si to ujít, bude to chuťovka.  Zároveň ve stejný den, tedy 31. května, nás opět přijedou navštívit potomci italských vysídlenců, kteří u nás za 1. světové války našli druhý domov. V odpoledních hodinách se s nimi můžeme zúčastnit společného koncertu italského sboru Cima d´Oro a českého sboru Resonance v kostele sv. Mikuláše v Praze.

    V neděli 1. června jste zvaní na otevření turistické stezky česko-italského přátelství. Její duchovní matkou a hlavním realizátorem je paní Miroslava Beerová, které se podařilo získat na tento projekt grant 1 470 000 korun. A rozhodně to nebylo jednoduché. Peníze dostane obec, paní Beerové patří díky. Bude upraven svah pod kostelem, rybník a jeho okolí. Úpravy od kostela a z velké strany budou  hrazeny z grantu, úpravy z malé strany bude financovat obec. Celá stezka začíná u Obecního úřadu, má jedenáct zastavení v Chyňavě a po jednom zastavení v Libečově, Podkozí a Malých Přílepech. (No a turisti se jen pohrnou).

     Do vydání se připravuje 3. díl knihy o Chyňavě paní Fraňkové, obohacený o další „historické střípky“ naší obce. Redaktorem je historik pan Oliverius z Unhoště.

    Za spolek včelařů se schůze zúčastnil nový předseda pan Jaromír Rynda. Novým jednatelem je pan Tomáš Brtek. Pro všechny včelaře je důležitým dnem 14. červen, kdy se od 10. do 12. hodin budou vydávat léky.

     Od 26. do 30. května pojednou chyňavské děti na školu v přírodě do Šlovic.

     Klub Seniorů pořádá každou neděli od 13.30 vycházky, každou středu od 17.30 cvičení a každé druhé úterý dámské jízdy. Přednášku Život a zdraví mají nachystánu na 8. dubna, spolu s Baráčníky vyrazí na výlet 24. dubna, Jarní pochod generací bude 4. května a Den matek oslaví 13. května.

A ještě táborák v dolíkách 27. června. (Už chápete, proč ti důchodci nemají nikdy čas?) Regionální kroužek historie se schází každé třetí úterý v měsíci od 17.00 hodin a víte, na co přišli? Že 24. března bylo naší lípě u kostela 160 let. Při jejím zasazení 24. 3. 1854 byla v kostele držena mše a kromě ní byly zasazeny ještě dvě další lípy – u školy (samozřejmě u staré) a u kapličky. Rozhodně je to zajímavá informace, protože většina internetových pramenů uvádí naší lípu sice jako památný strom, ale jen stoletý.

     Baráčníci budou mít 5. dubna výroční členské sezení a 26. dubna vyráží se seniory do Krásného dvora u Podbořan, na Krakovec a do kláštera v Mariánské Týnici.

     Červený kříž plánuje na 11. dubna posezení s harmonikami a na obou hasičských soutěžích v květnu bude zajišťovat zdravotnickou službu. (Jeden nikdy neví.)

     Fotbalový turnaj přípravek bude 20. dubna a 11. května od 9.00 na hřišti. Na sportovní Den dětí si udělejte čas 7. června. Sportovci Vám také odvezou železný odpad, lístky s přesným termínem najdete v poštovních schránkách včas.

     Divadelníci zkoušejí komedii z autorské dílny svého kolegy Ondry Fuchse nazvanou Žralok v medu. Vidět ji můžete 21. a 29. června vždy od 19.00 hodin. Ani o tradiční dětský den nepřijdete.  Jeho přesný termín oznámí divadelníci na plakátech a pozvánkách. (Snad se při všech těch akcích ještě někam vejde).

 

Zapsala: Iveta Nejedlá

—————

Zpět