Zápis ze schůzky spolků

           Třetí schůze spolků 2016

V úvodu starosta Václav Kšír připomenul, že v letošním roce uplyne 675 let od založení naší obce. Chyňava je ve věku zralé dámy, rozhodně si zaslouží více úcty, než jsme jí prokázali při akci Ukliďme Česko. Jak vyplynulo ze zprávy sdružení Chyňava dětem, na tuto akci přišlo v Malých Přílepech 11 občanů, na Lhotce 6 občanů, v Libečově 12 občanů a na Podkozí 5 občanů. Dohromady nasbírali 45 pytlů odpadků. V Chyňavě se zúčastnili manželé Novotní, kteří nasbírali 5 pytlů. Jinak než ostudou se to nazvat nedá. V budoucnu potřebuje tato aktivita větší propagaci organizátorů a mnohem větší ochotu občanů Chyňavy. Rozjely se kurzy jógy, jsou plně obsazeny ve středu i ve čtvrtek. Lze se zaregistrovat jako náhradník na tel. 739078526.  Přijít můžete na seminář o finanční gramotnosti, bude 18. května v Dělnickém domě od 19.00 do 20.30 hodin. Další seminář je plánován na 7. června, rovněž od 19.00 hodin na stejném místě. Bude o líčení a zaregistrujte se u L. Novotné, tel. č. 739078526, je pro omezený počet zájemců. Na letní prázdniny chystá sdružení příměstský tábor s názvem Indiánské léto. Podrobnosti v příštím zpravodaji nebo u L. Novotné na tel. 739078526.

   Sportovci Vás zvou na memoriál J. a P. Husáka, proběhne 25. a 26. června. Plánují také dětský den, termín bude upřesněn na plakátech. Baráčníci žijí letošními oslavami. Zahrádkáři pořádají výlet do Jenče 25. června. Přesné informace získáte u V. Čermáka nebo J. Lepiče. Jestli máte rádi Kladenskou heligonku, pojeďte v září na její koncert do Zichoveckého pivovaru. Přihlásit se můžete u S. Waise. Kroužek italštiny pro začátečníky měl svou první hodinu ve čtvrtek 12. května. Zájemci se ještě pořád mohou přihlásit

u L. Hladké, tel. 723442829. Senioři plánují tradiční posezení při táboráku v Dolíkách na   24. června.

   Chyňavští hasiči pořádají letošní okresní kolo soutěže v požárním sportu 28. května od 9.00 hodin v areálu bývalých kasáren. No a když už tam budete, vydejte se po cestě dál a užijte si Dětský den pořádaný ochotnickým divadelním souborem. Na jejich verzi komedie Marca Samolettiho „Na správné adrese“ přijďte v neděli 19. 6. a v sobotu 25. 6. vždy od 19. hodin. Další dětský den budou pořádat provozovatelé restaurace Dělnický dům 1. června. Zdravotnický dozor na hasičské soutěži bude zajišťovat Český červený kříž, který má na to nově vyškolené členky. Využít je mohou i ostatní spolky a organizace na svých akcích. Stačí se domluvit u E. Husákové, tel. 724235934. Na každoročním posezení dárců krve předal předseda spolku Pavel Landa svou funkci, kterou vykonával 22 let, Evě Husákové. Touto cestou mu členové ČČK děkují za jeho dlouholetou a obětavou činnost pro místní organizaci. Stříbrnou plaketou prof. MUDr. Jana Janského byl oceněn Petr Pytlík za 20 bezpříspěvkových odběrů a zlatou plaketou Monika Onderková, Iveta Čeřovská, Jaroslav Potůček a Michal Radechovský za 40 bezpříspěvkových odběrů.                      Iveta nejedlá