Sociální poradna

Centra  pro zdravotně postižené a seniory Beroun

každé třetí úterý v měsíci  od 9:00 do 11:00

v Dělnickém domě v Chyňavě - přízemí - vchod na sál

Termíny 201615.3., 19.4., 17.5., 21.6., 19.7., 16.8., 20.9., 18.10., 15.11., 20.12.

Kontakt:   Mgr. Petra Šedivá

Tel: 311 625 025,  603 575 640

E-mail:  centrum.sluzeb@tiscali.cz

Pomáháme při jednání na úřadech, doprovázíme na úřady, pomáháme s žádostmi i odvoláním, včetně příspěvku na péči. Zajištujeme osobní asistenci přímo v domácnosti uživatele.  Zapůjčujeme kompenzační pomůcky.  Součástí poradenství v Chyňavě je i možnost přímo na místě zakoupit baterie do sluchadel, náhradní součásti ke sluchadlům, vysoušecí a čistící tablety, poskytneme informace o termínech servisu technika v Berouně. Budete mít možnost se přihlásit na některý z rekondičních pobytů pro seniory pořádaných Svazem neslyšících a nedoslýchavých v Berouně. Pobyty nejsou určeny jen pro osoby se sluchovým postižením, může se jich zúčastnit každý.

Informace a podporu poskytujeme nejen osobám se zdravotním postižením a seniorům, ale i jejich rodinným příslušníkům.

Služby poradenství jsou bezplatné, diskrétní a nestranné, poskytované na základě individuálních potřeb.