Divadelní rok potřetí

24.06.2015 19:04

     V našem putování historií divadelních ochotníků v Chyňavě jsme se dostali až do roku 1960. Do nově postavených kasáren přicházejí první vojáci z povolání, mezi nimi i pan Josef Hrabě a jeho žena Věra. Ta v Chyňavě založila dětský divadelní soubor a dlouhá léta ho vedla, což  po ní už nikdo jiný nedokázal.

     První zkoušky probíhaly u Hrabětů doma a v dolejší hospodě U Lepičů, kde se také hrálo. Jen málokdo si umí představit, kolik práce a úsilí stálo režírovat, napovídat, hlídat nástupy na jeviště a ještě zklidnit a především ztišit ty děti, které právě nehrály. Nebyly žádné počítače ani mobily, nebyla k dispozici dokonce ani kopírka. Také divadelních knížek bylo málo. Jednotlivé role paní Hrabětová rozepisovala doma na psacím stroji. S výrobou kostýmů a kulis pomáhali rodiče. První dětské představení, Jak květinky přezimovaly, mělo velký úspěch a zájem dětí o divadlo ještě vzrostl. Později se zkoušelo v Dělnickém domě. Hrála se i dvě představení za rok. Jak paní Hrabětová vzpomíná, nejnáročnější byla pohádka Včelka Linda, kde vystupovalo více než 30 dětí.

     Začátkem šedesátých let byla souborem dospělých sehrána hra Mordová rokle, což bylo poslední představení nazkoušené pod vedením manželů Strialových. Poté činnost souboru stagnovala. Obnovena byla hrou Dům u doktorů už v režii Věry Hrabětové. 

K novým hercům v té době patřili Jiří Zábranský, Standa Zajíc, Standa Halas, Libuška Prošková, Magda Bílá z Libečova a další. Na začátku sedmdesátých let zaniklo ochotnické divadlo v Hýskově a jeho zbytky se s chyňavským souborem spojily. Za pomoci hýskovského amatérského režiséra V. Šmolcnopa vzniklo představení Okénko, které se hrálo nejen v Chyňavě, v Hýskově, na Tetíně, ale i na přehlídce divadelních souborů Erbenův Žebrák.

     Významnou posilou divadelních ochotníků v Chyňavě byly vždy vojáci, jak z povolání tak ti, kteří si tu odsloužili dva roky základní služby. Mnozí z nich byli velmi nadaní, naopak na některé „netalenty“ se vzpomíná dodnes. Pro všechny ale bylo ochotničení příjemným zpestřením vojenského života. Soubor se díky nim také účastnil armádní soutěže ASUT a rozhodně nezůstával na posledních místech.

     Pod vedením Věry Hrabětové dosáhlo ochotnické divadlo v Chyňavě velmi dobré úrovně a především obliby u diváků. Napovídala v desítkách divadelních her a pohádek a její duch přetrvává v členech současného souboru, o kterém si přečtete příště.  

—————

Zpět