Jarní výstava

28.03.2012 19:03

proběhla v dělnickém domě 17.a 18.3. společně s velikonočním jarmarkem. Tématem výstavy byla stará Chyňava v kresbě a fotografii Honzy Charváta.

Jan Charvát nar. 1988 bydlí v Chyňavě, vystudoval stavební průmyslovou školu v Berouně, nyní pracuje na Městském úřadě v Hostivici. Zajímá ho historie, modelářství, hudba, design a koncept počítačových her. Kreslení se věnuje pouze amatérsky. Téma jeho kreseb svědčí o tom, že místo kde žije, mu není lhostejné. Je to jeho první výstava. Další výstavu plánuje v červnu a červenci v Hostivici.
Dalším předmětem jeho zájmu je regionální historie, sbírá staré fotografie, pohledy a snaží se zachytit stopy minulosti v nynější tváři obce. Současně je spoluautorem stránek www.kultura-chynava.webnode.cz, které jsou součástí obecních stránek pod odkazem Echo z kultury.

Na sobotní přenášce nás pani Mgr. Zdenka Polívková seznámila se zakládací listinou Chyňavy a Hudlic z doby přemyslovské. Zajímavě hovořila o zakládání vsí, jejich uspořádání a významu.

V neděli pan Jaroslav Pergl, kronikář města Buštěhrad, hovořil o pobytu italských vysídlenců ve středních Čechách za I. světové války. Tato skutečnost má pro potomky těchto lidí hluboký význam i v dnešní době, a je prohlubováno přátelství mezi občany italských a českých obcí, které byli pro jejich předky domovem v těžké době. 

Výstava byla obohacena pracemi dětí místní ZŠ a MŠ, které velmi kreativním způsobem ztvárnily Chyňavu současnou i budoucí formou plastických maket a zajímavých výkresů. Jako nejlepší byl vybrán obrázek Adélky Dolníkové - chyňavský kostel sv. Prokopa.

 

—————

Zpět