Slavnostní svěcení kapličky

17.05.2012 20:40

U příležitosti návštěvy italských přátel z partnerského svazu obcí z Valle di Ledro byla dne 28.4 2012 v Chyňavě slavnostně zasvěcena kaple u místního kostela a položeny květiny ke hrobu italských vysídlenců na místním hřbitově.


Přátelského setkání, které doprovodilo vystoupení italského sboru Cima d´oro a Zdického smíšeného pěveckého sboru, se zúčastnil i senátor Jiří Oberfalzer, který ocenil aktivní spolupráci občanů partnerských obcí.

Poprvé sem Italové přijeli nuceně před devadesáti sedmi lety. Když v roce 1915 Itálie vstoupila do války, musely stovky tisíc lidí v někdejším pohraničí na severu Itálie z rozhodnutí rakousko-uherského císařství své domovy opustit. Na jaře roku 1915 bylo z italských obcí do Čech a na Moravu dopraveno jedenáct tisíc lidí. Do Chyňavy tehdy přijela stovka Italů.

Chyňavským historickou vzpomínku oživili před pěti lety italští historici, kteří přijeli obec navštívit. "Místní lidé začali otevírat staré truhlice a začali pátrat v archivech svých prarodičů," dodala předsedkyně Spolku přátel Ledra Jaroslava Otipková. Většina italských rodin se po válce vrátila domů. Kromě Chyňavy tehdy Italové žili v desítkách dalších českých a moravských obcích. Jen z údolí Ledra jich na českém území našly dočasný domov přes tři tisíce.

Setkání v Chyňavě bylo srdečné a přátelské a pokračovalo další den slavnostní mší věnovanou památce Italů, kteří zemřeli během 1. světové války v Čechách a jsou zde pochovaní, a slavnostní vernisáží výstavy Boemia mia v Italském kulturním institutu, která poprvé prezentuje fotografie, které jsou víc než historickým dokumentem - většinu z nich si italští vystěhovalci odvezli z českého exodu po válce zpět do Itálie jako svou nejcennější vzpomínku. Tento v Čechách poprvé vystavený soubor postihuje osudy žen, starců a dětí – na jedné straně těch, kteří byli donuceni opustit své domovy, na druhé straně těch, kteří je přijali mezi sebe.

—————

Zpět