Zájezd do Itálie 23.05.2013 – 26.05.2013

02.07.2013 21:18
 
Na konci května pořádala Obec
Chyňava autobusový zájezd do
partnerské obce Ledro v Itálii. Údolí
Valle di Ledro nás přivítalo krásným
slunečným počasím, vysokými horami
se strážními hrady a kostelíky a
průzračnou vodou v jezeře. To aby
nás nalákalo.
Jezero Lago di Garda není ani 100
m.n.m. a všichni se těšili na krásný
víkend plný zážitků a výletů za
poznáním. Což o to, viděli jsme toho
hodně. Starou kovárnu a krásný
místní kostel v obci Pré, kam půl roku
nesvítí slunce. Muzeum kůlových
staveb z doby bronzové v obci Molina.
Ulici a pomník československých
legionářů z období 1. světové války v
městečku Arco. Někdo zkusil pěší
sestup starou cestou Ponale do
přístavu Riva del Garda, někdo dal přednost prohlíd
ce tohoto
starého města. Počasí sice zkoušelo, kolik máme nep
romokavých
věcí a bot, ale všichni si na závěr dne užili návšt
ěvu botanické
zahrady a vodopádů Grotta Cascate del Varone.
Další den sice nepršelo, zato teplota klesala k bod
u mrazu. Ráno
jsme navštívili lékárnu pana Foletta v obci Pieve a
mohli ochutnat
jeho vyhlášený likér Picco Rosso. Pak jsme vyrazili
na horu
Tremalzo do přírodovědného muzea a na salaš ve výšc
e více než
1600 m.n.m. I když byl květen, okolo salaše leželo
7 cm čerstvého
sněhu. Chudinky místní petrklíče, čemeřice a hořce.
Ale kdo se
může chlubit tím, že v květnu stavěl sněhuláka a ko
uloval se, což
zkoušely nejen přítomné děti. Zapálený krb, teplý o
běd a pálenka
přišly vhod všem zúčastněným. Přesto jsme ještě zvl
ádli navštívit
památník Garibaldiho, procházku ulicí „Via Chyňava“
a společnou
večeři s italskými přáteli. Celou dobu nám s organi
zací programu
navzdory počasí pomáhali bývalý i současný starosta
, místní hasiči
a členové pěveckého sboru i s manželkami. Velmi oce
nili i naše
snahy o studium italského jazyka. Zároveň musíme po
děkovat řidiči
autobusu panu Karlu Hýblovi a jeho dceři Aničce, kt
eří nás dovezli
tam i zpět a vždy nás ochotně občerstvili kávou neb
o pivem. Zvláště
Anička zaslouží titul „pan řidič“, což potvrdí všic
hni přítomní
pánové. Skvěle se vypořádala s místními úzkými ulič
kami a
křivolakými serpentinami. I když je blondýna.
Všichni jsme si přivezli z Itálie spousty zážitků,
nových přátelství,
dobrého sýra a fotografií. Můžete je vidět na strán
kách Obce
Chyňava. Co jsme neviděli nyní kvůli nepřízni počas
í, to zkusíme
příště. Já osobně určitě pojedu
Lenka Hladká

—————

Zpět