Nález pokladu z r. 1968

NÁLEZ MINCÍ Z 16. A 17.STOLETÍ V CHYŇAVĚ R. 1968

PhDr.Zdenka Nemeškalová - Jiroudková CSc a PhDr. Lubomír Nemeškal DrSc.

 

Na jaře roku 1968 v Chyňavě při kopání příkopu pro odpad vody u domu p. F.Jungmanna čp. 190 asi 1m od zdi v hloubce 40cm byl odkryt nález mincí. Po vynětí ze země byly patrny na měděnkou slepených mincích zbytky plátěného obalu, v němž byly mince původně zabaleny, avšak zetlelá tkanina se rozpadla. Nález obsahoval 323 kusů mincí a je uložen v Okresním muzeu v Berouně pod přírůstkovým číslem 21/73.

Většinu nálezu – celkem 253 kusů, tj. 78% nálezu – tvoří mince české, a to pražské groše Vladislava II. (1471-1516), Ludvíka I. (1516-1526), Ferdinanda I. (1526-1564), dále bílé groše Maxmiliána II. (1564-1576) a bílé a malé groše Rudolfa II. (1576-1612). Z cizích mincí jsou nejčetněji zastoupeny ražby rakouských zemí – 23 kusů, tj. 7% nálezu – a Švýcarsko – 21 kusů, tj. 6% nálezu. Několik zbývajících mincí pochází z Polska, Saska, Falce-Zweibrückenu a Alsaska.

Východisko pro bližší posouzení nálezu poskytuje především jeho časový rozsah, určený jeho nejstarší a nejmladší mincí. V chyňavském nálezu jsou nejstaršími mincemi pražské groše Vladislava II. (1471-1516), ražené před rokem 1480 a nejmladší českou ražbou je bílý a malý groš Rudolfa II. z kutnohorské mincovny z r. 1605. Z cizích mincí je nejmladší tříkrejcar Jana II. (1604-1635) bez letopočtu z Falce-Zweibrückenu. Přihlédneme-li k historickým událostem, za kterých byl s největší pravděpodobností chyňavský nález ukryt, musíme předpokládat, že tento typ tříkrejcaru bez letopočtu byl ražen před rokem 1611.

Dobu ukrytí chyňavského nálezu do země musíme hledat v souvislosti s významnými historickými událostmi po r. 1605/06, které se odehrály buď v Chyňavě samotné či jejím okolí a které byly hlavní příčinou uschování mincí. V úvahu připadá především rok 1611, kdy do Čech pronikla vojska pasovského biskupa Leopolda. Pod vedením plukovníka Ramée obsadily pasovské oddíly postupně od ledna 1611 Český Krumlov, České Budějovice, Tábor a 11. února 1611 Beroun. Hlavní část vojska pak pokračovala v tažení na Prahu. Pasovská vojska se zdržela v Berouně necelý měsíc, když po nezdaru celé výpravy postupně ustoupila z Čech. Chyňava, ležící nedaleko Berouna a její obyvatelé prožívali jistě v těchto týdnech těžké chvíle a pravděpodobně v této době ukryl majitel do země svou peněžní hotovost, kterou již nevyzvedl.

Podle šetření leží místo nálezu před objekty, které patřily dědičným rychtářům v Chyňavě. V údobí, kdy patrně došlo k uložení mincí, byl majitelem tohoto objektu podle zápisu v Gruntovní knize karlštejnské z r. 1608, č.i.253, po svém otci Janovi Václav Kulyš a po něm získal grunt, rychtu a krčmu Martin Kulyš, jehož majetku patrně po smrti Václava Kulyše se týká zápis v Gruntovní knize z r.1611.

Seznam vyobrazení

 

 

Čechy             Tabulka IX.

 1. Ludvík I. (1516-1526), Kutná Hora, pražský groš
 2. Ferdinand I. (1526-1564), Kutná Hora, pražský groš 1533
 3. Ferdinand I. (1526-1564), Kutná Hora, pražský groš bez letopočtu
 4. Maxmilián II. (1564-1576), Praha, bílý groš 1577
 5. Maxmilián II. (1564-1576), Kutná Hora, bílý groš 1575
 6. Maxmilián II. (1564-1576), Jáchymov, bílý groš 1575
 7. Maxmilián II. (1564-1576), Jáchymov, bílý groš 1576
 8. Mincmistrovská značka J. Geitzköflera (zvětšená část mince)

 

 

Čechy             Tabulka X.

 1. Maxmilián II. (1564-1576), České Budějovice, bílý groš bez letopočtu
 2. Rudolf II. (1576-1612), Kutná hora, bílý groš 1605
 3. Rudolf II. (1576-1612), České Budějovice, bílý groš bez letopočtu
 4. Rudolf II. (1576-1612), Praha, malý groš 1578
 5. Rudolf II. (1576-1612), Praha, malý groš 1581
 6. Rudolf II. (1576-1612), Praha, malý groš 1584
 7. Rudolf II. (1576-1612), Praha, malý groš 1595
 8. Rudolf II. (1576-1612), Kutná Hora, malý groš 1591
 9. Rudolf II. (1576-1612), Kutná Hora, malý groš 1595
 10. Rudolf II. (1576-1612), Kutná Hora, malý groš 1602
 11. Rudolf II. (1576-1612), Jáchymov, malý groš 1597
 12. Rudolf II. (1576-1612), Jáchymov, malý groš 1587
 13. Rudolf II. (1576-1612), Jáchymov, malý groš 1602
 14. Rudolf II. (1576-1612), České Budějovice, malý groš 1597
 15. Rudolf II. (1576-1612), České Budějovice, malý groš 1583
 16. Rudolf II. (1576-1612), České Budějovice, malý groš 1589

 

 

Tabulka XI.

 1. Polsko, Zikmund III. (1587-1632), Malborg, 6groš 1596
 2. Polsko, Zikmund III. (1587-1632), Malborg, 6groš 1599
 3. Sasko, August (1553-1585), Drážďany, groš 1576
 4. Falc-Zweibrücken, Jan I. (1569-1604), 3krejcar 1603
 5. Alsasko, arcivévéda Ferdinand (1564-1596), Ensisheim, 3krejcar
 6. Švýcary, Lucern, groš 1598
 7. Švýcary, Zug, groš 1602
 8. Švýcary, Sankt Gallen, groš 1568
 9. Švýcary, Curych, groš 1556
 10. Švýcary, Schaffhausen, groš 1561

 

Dosavadní publikace chyňavského nálezu:

Z.Nemeškalová-Jiroudková, Výzkumy v Čechách 1969, Praha 1972, str. 74-75, pod lokalitou Malé Přílepy (nyní součást obce Chyňavy)

Celkové zpracování:

Z.Nemeškalová-Jiroudková a L.Nemeškal, Nález mincí Z 16. a 17.století v Chyňavě (o.Beroun), Numismatický sborník 15, 1077/78, Praha 1979, str. 237-300